زندگينامه . ابوبكر محمد بن زكريا بن يحيي رازي در شعبان سال 251 قمري برابر با 865 ميلادي در شهر ري به دنيا آمد. ري از شهرهاي كهن ايران است كه نام آن در اوستا نيز آمده است. آموزگار 6 قم زندگی نامه زکریای رازی

ادامه مطلب

ترجمهي اين كتاب نخستين كتاب پزشكي است كه با شيوهي چاپ گوتنبرگي در اروپا چاپ شد. رازي سالهاي پاياني زندگی خود را در ري گذراند و دانشجويان زيادي از زندگی نامه زکریا رازی normalite.ir

ادامه مطلب

شيوه ي رازي در پزشكي رازي در پزشكي بسيار نوآور بود و پيروي كوركورانه از پزشكان پيش از خود را روا نمي دانست. او كتابي به نام شكوك نوشته و نظريه ها و روشهاي درماني نادرست جالينوس را بر شمرده است. بچه های شیمی ورودی 90 زندگی نامه ی محمد زکریای رازی

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها